Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Publicaties

Een andere taak die we als heemkundige kring ter harte nemen is het uitgeven van publicaties die de inwoners van ons dorp (of daarbuiten) wakker maken voor de historische waarde van ons dorp.

Vele publicaties passeerden reeds de revue, waarvan hieronder reeds een aanzienlijke lijst aanwezig is. Deze lijst zal zeker in de toekomst uitgebreid worden, want we zitten niet stil!

Ons laatste boek "Zeelhem en de Groote Oorlog" is nog steeds te koop aan de prijs van 20 €. Interesse? Laat ons iets weten via ons contactformulier of via een van de bestuursleden. Je bent vanzelfsprekend ook welkom in ons documentatiecentrum.

De publicaties (in de ruime zin van het woord) die hieronder vermeld staan, bevinden zich allemaal ter inzage in ons documentatiecentrum (zie voor openingsdata en uren onder "Doc. Centrum"). Geïnteresseerd in een publicatie? Aanvragen voor kopieën zijn steeds mogelijk tijdens de bezoekuren van ons documentatiecentrum. Je kan ook met ons contact opnemen via het contactformulier.

We willen er ook nog op wijzen dat we als lokale heemkring af en toe ook samenwerken op het vlak van publicaties, met andere heemkundige, historische of culturele verenigingen in een ruimere context als enkel ons eigen dorp. Deze publicaties werden hier niet opgenomen maar liggen wel ter inzage in ons documentatiecentrum.

Lijst met publicaties

 1. Kerkgeschiedenis Zelem (momenteel in herwerking)
 2. Catalogus n.a.v. tentoonstelling kerkgeschiedenis
 3. Brochure "Een nieuw gemeentewapen voor Groot-Halen"
 4. Bedevaartvaantjes O.L.V. ten Onrust
 5. Straatnaambetekenis te Zelem
 6. Waar men gaat langs Zelemse wegen
 7. Jaarboek Ons Zelems Erfgoed (alle jaargangen, van 1988 t.e.m. heden)
 8. Overval Villa Claes (Geheim Leger Limburg 1944)
 9. Prentkaarten Kapellekes van Zelem (3 kleuren)
 10. Zelem Zalig Dorp (Boek - 1998)
 11. Ter Zaliger Nagedachtenis - Inventaris kerkhof van Zelem (Boek - 2003)
 12. Onderwijs en vooruitzicht (Boek - 2006)
 13. DVD - Zelem Zalig Dorp
 14. Zeelhem en de Groote Oorlog (Boek - 2014)
 15. DVD - Foto's "Groote Oorlog" door Egide Wouters
 16. DVD - De kapellekes van Zelem
 17. Fiets- of wandelroute "De kapelletjesroute van Zelem"
 18. DVD - "Over het wel en wee van een pastorie"
 19. Zichtkaart "Halen en de Groote Oorlog"