Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button OpZoekNaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem
Op zoek naar...


In deze nieuwe rubriek, vragen we de hulp van onze bezoekers! Als heemkring krijgen we regelmatig vragen om informatie waar we in sommige gevallen, niet volledig het antwoord op weten. Ook krijgen we regelmatig documenten, foto's enz... in handen waar we niet de achtergrond van kennen. Ben jij degene die ons kan helpen? Laat het ons dan weten via ons contactformulier!

 

Cinema Zelem

Een tijdje terug kregen we een vraag om informatie van iemand die een boek aan het schrijven is over de cinema in Limburg. De schrijfster is op zoek naar verhalen van hoe vroeger de cinema georganiseerd werd in de verschillende Limburgse dorpen. Ondertussen hebben we al heel wat anekdotes gekregen uit de tijd van "De Volkslust" (de naam die de cinema annex balzaal had). De cinema was gevestigd in de Spoorwegstraat (waar nu doe-het-zelfzaak Vaes gevestigd is). Wat we echter nog NIET hebben zijn foto's uit die tijd. We doen dus een warme oproep aan onze bezoekers om op zoek te gaan naar foto's van toen.

 

Paul Kindt

Paul Kindt

Onlangs konden we de hand leggen op deze mooie afbeelding van Adjudant Paul-? Kindt uit Zeelhem. Hij was adjudant tijdens de eerste wereldoorlog. We weet er meer over deze man? In de lijst van Oudstrijders 1914-1918 (raadpleegbaar in ons boek "Zeelhem en de Groote Oorlog") fungeert een zekere "Leo Kint". We vermoeden dat het hier toch om dezelfde persoon gaat. Op de afbeelding kan men zien dat het tweede deel van de naam met een "L" begint. Waarschijnlijk heette de man volluit Paul-Leo(pold) en werd hij in de volksmond Leo genoemd. In die tijd was het immers gebruikelijk dat de tweede naam als roepnaam werd gebruikt.

Dat de "d" in Kin(d)t wegviel is ook niet ongebruikelijk, namen veranderden in die tijd nog regelmatig omwille van onzorgvuldigheden in de bevolkingsregisters.

Meer informatie hebben we echter niet over deze dorpsgenoot. Wie wel?

De echte afbeelding kan bekeken worden in ons documentatiecentrum, als je klikt op de foto krijg je een grotere afbeelding te zien. Vanzelfsprekend kan er ook een kopie van de afbeelding gevraagd worden (aan de kostprijs van de kopie).

Sylvain Gelders

Sylvain Gelders

Ook dit is een recente aanwinst van onze heemkring. Het betreft de krijgsgevangenekaart uit de tweede wereldoorlog van onze dorpsgenoot Sylvain Gelders. Over deze dorpsgenoot hebben we al wat gegevens verzameld dankzij de broer van Sylvain: Marcel "Sooike" Gelders. We weten ook dat het gezin Gelders woonachtig was in de Stationsstraat 82, waar het gezin een winkel annex café uitbaatte.

We zouden echter nog meer informatie willen verzamelen, vooral dan uit zijn periode als krijgsgevangene. Wie kan ons hier mee helpen?

Foto's worden zeker op prijs gesteld. Als je klikt op de afbeelding hiernaast, krijg je de volledige kaart (binnen- en buitenkant) te zien. Zoals u echter zal opmerken ontbreekt de foto op de kaart.

De echte kaart is te bezichtigen in ons documentatiecentrum. Ook hier kan een kopie van aangevraagd worden aan de kostprijs van de kopie.