1902: De eerste kiosk

Tot 1896 was het kerkplein de openbare begraafplaats van de gemeente Zeelhem. Eind van dat jaar besliste de gemeente tot de afschaffing van het kerkhof om het op termijn te beplanten met wilde kastanjebomen en er een openbare plaats van te maken: het huidige kerkplein. Op dat moment stond de huidige Sint-Lambertuskerk al en de vorige parochiekerk, de Apolloniakapel, was na de verhuis naar de Sint-Lambertuskerk in 1878 afgebroken. Waar eens de Apolloniakapel gestaan had, zou in 1902 een houten kiosk met strooien dak verrijzen. Ze werd er gebouwd om publieke concerten door de Zelemse fanfare te kunnen geven.

1935: Een vernieuwde kiosk

Het "Register der beraadslagingen der gemeente Zeelhem" vermeldt dan vervolgens op 21 april 1932 dat de gemeenteraad beslist de kiosk, die gans vervallen is, te vernieuwen. De grondwerken werden uitgevoerd door de leden van de raad. Burgemeester Max Ramaekers (zoon van Jan Ramaekers), liet de kolommen en afsluiting kosteloos vervaardigen in zijn fabriek (de Gieterijen van Zeelhem): alleen het ijzer moest betaald worden. Het plaatsen en in orde stellen werd kosteloos gedaan door de leden van de fanfare "De Boeren van Zeelhem". Mogelijk kende de kiosk in 1935 haar voltooing.

Het kerkplein gekapt

De statige kastanjebomen op het kerkplein werden tijdens de jaren ’60 van vorige eeuw verwijderd en moesten plaats maken voor een kale autoparking in asfalt. De kiosk bleef onaangeroerd en kreeg omstreeks 1975 een grondige schilderbeurt.

De Boeren van Zeelhem

In 1887 werd er in Zelem al een fanfare gesticht door Leopold Cruls, burgemeester en (mede)eigenaar van de gieterijen Cruls (later de gieterij Moens). Toen in 1899 een maatschappij voor onderlinge bijstand "Hoop in de Toekomst" opgericht werd door Jan Ramaekers, schoonzoon van Leopold Cruls, werd de fanfare een onderafdeling van de maatschappij. Vooreerst koos de fanfare als naam voor "De Boerezonen", maar wijzigde later haar naam in "De Boeren van Zeelhem". Een tiental jaar geleden werd dat "Sint-Lambertus Zelem". De fanfare verwierf het predicaat "Koninklijk" in 1937. Bij speciale gelegenheden speelt de fanfare nog op deze kiosk.

2015: De kiosk wordt gerestaureerd

Precies 80 jaar na de bouw van de kiosk werd de kiosk grondig gerenoveerd door de Halense stadsdiensten. Bij de renovatie werd gekozen om de kiosk in haar oorspronkelijke kleuren te tonen. Rond 1975 werden de kolommen en dakkapellen wit geschilderd, de afsluiting zwart: deze kleuren verwijzen duidelijk naar de banden van de Zelemse vlag. Oudere foto's tonen evenwel rode kolommen met witte afsluiting, en rode dakkapellen: kleuren die we ook terugvinden in de uniformen van de fanfare.

Bij de opening van Sint-Lambertuskermis op zaterdag 19 september 2015 werd de vernieuwde kiosk plechtig voorgesteld aan de Zelemnaren en ingespeeld door de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus Zelem.