Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Register van bevolking van de gemeente Zeelhem
Provincie Limburg - Administratief Arrondissement Hasselt
4 december 1846 (*)

Wijk Gennep

De wijk Gennep omvatte de huidige Gennepstraat en Oude Schansstraat. Hier stonden de volgende woningen:

Nr. 1. De Wezeren. Clara Kennes, ° Zelem 18/05/1792 - † Zelem 07/03/1866, landbouwster, weduwe van Petrus Lambrechts († Zelem 01/04/1834) (*)

Hun nog ongehuwde, inwonende kinderen: Philippina (27 j.), Virginia (17 j.) en Ludovicus (14 j.).

Andere inwonende persoon: Henricus Vanuytrecht uit Linkhout, labeurknecht, 30 jaar oud.

De familie Lambrechts was, zoals reeds gezegd, een welstellende Zelemse boerenfamilie. De hofstede van Petrus Lambrechts droeg kadastraal de naam De Wezeren en was gelegen in de huidige Gennepstraat (ongeveer op de plaats van actueel huisnummer 10). (*)

Nr. 2. Guilielmus (Willem) Vandebergh, ° Diest 05/01/1793, landbouwer, gehuwd met Coleta Kennes, ° Zelem 22/06/1800, zuster van Clara Kennes (zie huisnr. 1).

Hun kinderen, allen te Diest geboren: Jan Baptist (16 j.), Maria Elisabeth (14 j.) en Joannes Franciscus (7 j.).

Andere inwonende persoon: Petrus Franciscus Kennes, ° Zelem 08/11/1805 - † Zelem 27/09/1849, ongehuwde broer van Coleta, landbouwer.

Naar alle waarschijnlijkheid pachtte Willem de boerderij, gelegen tegenover Het Geesthuys, die eigendom was van Theresia Kennes uit Diest, eveneens een zuster van Clara en Coleta. (*)

Nr. 3. Theodorus Van Herck uit Halen, 31 jaar oud, dagwerker, gehuwd met Elisabeth Van Ham uit Geetbets, 30 jaar oud, huiswerkster.

Zij hadden in 1846 twee kinderen, Theodorus (3 j. oud) en Felix (0,5 j. oud), en keerden op 17 juni 1847 weer naar Geetbets. (*)

Hun huisje bevond zich links van de pachthoeve van Willem Vandebergh. (*)

Nr. 4. (Het Geesthuys) Anna Maria Volders, ° Zelem 26/10/1768 - † Zelem 17/03/1852, landbouwster, weduwe van Johannes Vandevinne († Zelem 06/07/1822).

Twee van haar kinderen en drie kleinkinderen woonden bij haar in:

Andere inwonende persoon (wellicht ook een familielid): Franciscus Vandevinne, ongehuwde knecht uit Schaffen, 31 jaar oud.

Vermoedelijk woonden zij met zijn allen op Het Geesthuys, eertijds de boerderij met grote tiendenschuur van de Heilige Geesttafel van Zelem, dat in 1845 eigendom was van François Verstappen, rentenier te Diest. (*)

Nr. 5. Casimir Vandendries, ° Zelem 13/07/1809 - † Zelem 18/03/1847, zonder beroep (wellicht toen reeds ziek), gehuwd met Josephina Vrijdags, ° Kortrijk-Dutsel, 25/10/1810 - † Zelem 11/07/1879, huiswerkster. (*)

Zij hadden 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes, tussen 8 en 1 jaar oud.

Ook woonde er nog een ander kind van 12 jaar, Maria Vrijdags uit O.L.V.-Tielt, bij hen in. Dit was mogelijk een nichtje of misschien zelfs nog een zusje van Josephina.

Zij woonden naar alle waarschijnlijkheid in een huisje op de Oude Schans. (*)

Dit was de uitslag van de telling voor het schaars bewoonde gehucht Gennep: 5 woningen met 29 bewoners.