Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Register van bevolking van de gemeente Zeelhem
Provincie Limburg - Administratief Arrondissement Hasselt
4 december 1846 (*)

Wijk het Dorp

Nr. 1. Paviljoen.(*) Henricus Sannen, ° Linkhout 27/09/1774 - † Zelem 04/01/1861, landbouwer, gehuwd met Christina Smets, ° Linkhout 29/12/1778 - † Zelem 24/12/1846

5 nog inwonende, ongehuwde kinderen: Theresia (43 j.), Petrus (41 j.), Karel (39 j.), Coleta (37 j.) en Louis (34 j.). (*)

Andere inwonenden:

Nr. 2. (Rasop). Joannes Ludovicus Vandenhoudt, ° Hasselt 01/01/1795 - † Lummen 20/05/1869, landbouwer, gehuwd met Maria Josepha Robijns, ° Zepperen 25/02/1804 - † Lummen 03/02/1868. (*)

8 inwonende kinderen: 6 jongens en 2 meisjes tussen 2,5 en 17 jaar oud.

Andere inwonenden:

Nr. 3. Loobosch. (*) Joannes Vreven, ° Kortessem 17/09/1783 - † Zelem 08/11/1858, landbouwer, gehuwd met Maria Elisabeth Claes, ° Lummen 17/08/1788 - † Zelem 14/12/1859. (*)

5 nog inwonende, ongehuwde kinderen: Ludovicus (34 j.), Petrus Joannes (28 j.), Albertina (25 j.), Augustinus (18 j.) en Felix (12 j.).

Andere inwonenden:

Nr. 4. Severinus Leten, ° Zelem 26/08/1819 - † Zelem 03/05/1890, dagwerker, gehuwd met Monica Moons, ° Zelem 27/01/1820 - † Zelem 06/10/1901. (*)

4 inwonende kinderen: 2 jongens en 2 meisjes van 1/2 tot 7 jaar oud. Er zouden er nog 6 volgen (5 meisjes en 1 jongen).

Het ongetwijfeld klein, gehuurde daglonershuisje van Severinus en Monica lag vermoedelijk in de huidige Dorpsstraat. In 1871 zouden zij een eigen langgevelhoevetje bouwen op een perceel grond van de gemeente in de Heide, palend aan de in 1865 aangelegde spoorweg van Diest naar Hasselt. (*)

Nr. 5. Deze boerderij was eigendom van Leonardus Lambrechts, ° Zelem 19/12/1795 - † 20/11/1865, ongehuwde landbouwer, en zijn twee ongehuwde zusters Rosa, ° Zelem 07/07/1790 - † Zelem 17/12/1866, en Theresia Lambrechts, ° Zelem 07/02/1792 - † Zelem 26/09/1864.

Andere inwonenden:

De familie Lambrechts was een welstellende Zelemse boerenfamilie. Leonardus Lambrechts zou na het overlijden van Hubert François Fischbach Malacord zelfs even burgemeester zijn van Zelem, van 1863 tot aan zijn dood in 1865. (*)

Nr. 6. De Pastorij. E.H. Ludovicus Ariën, ° Paal 04/05/1806 - † Zelem 27/01/1864, pastoor.

Andere inwonenden:

De pastorie van 1846 was niet deze van nu, maar bevond zich wel op ongeveer dezelfde plaats als de huidige. Ze lag wel wat meer naar achter en wat lager qua niveau. Met de bouw ervan werd gestart in 1833, maar het gebouw vertoonde zoveel gebreken dat men al in 1865 besloot ze terug af te breken en een nieuwe (de huidige pastorie) te bouwen. (*)

Ook de huidige Sint-Lambertuskerk bestond toen nog niet (met de bouw ervan werd pas gestart in 1874). De H. Apolloniakapel (*), die ongeveer op de plaats van de huidige kiosk stond en uit de 17e eeuw dateerde, deed toen dienst als parochiekerk. Er omheen was een ommuurd kerkhof en tegenover de hoofdingang van de kerk stond er een houten klokkentoren.

De huizen in Zelem-Dorp lagen in 1846 verspreid rond de pastorie en de kerk; de huidige Dorpsstraat liep er doorheen langsom de kerkhofmuur. Tot eind vorige eeuw was van deze lemen hoeves nog altijd een klein restant zichtbaar, namelijk een lemen schuur, gelegen aan de linkerkant van de woning van Julia Bellings (Dorpsstraat nr. 29). Eind 20e eeuw moest deze oude schuur echter plaats ruimen voor een nieuw huis.

Zelem was in 1846 nog niet het straatdorp dat we nu kennen, maar bestond uit meerdere gehuchten of wijken, groeperingen van een aantal boerderijen en hun aanhorigheden.

Nr. 7. Andreas Brems, ° Zelem 16/02/1789 - † Zelem 25/06/1852, landbouwer, weduwnaar van Maria Josepha Moons († Zelem 04/01/1838).

4 inwonende kinderen, 1 jongen 3 meisjes, tussen 8 en 20 jaar oud: Theresia (20 j.), Paulina (17 j.), Severinus (11 j.) en Josephina (8 j.).

Andere inwonenden:

Ook Andreas Brems was een welstellende landbouwer, die heel wat gronden en meerdere huizen in het Dorp en op de Kolenberg bezat. (*) Hij was schepen van de gemeente Zelem (zeker vanaf 1838) tot aan zijn dood in 1852. (*)

Nr. 8. Clara Moons, ° Zelem 24/12/1797 - † Zelem 08/02/1847, weduwe van Joannes Henricus Eggen. Zij was zonder beroep en was een zuster van Maria Josepha Moons, de overleden echtgenote van Andreas Brems (zie hiervoor), die allicht voor haar levensonderhoud zorgde.

Nr. 9. Henricus Penné, ° Zelem 22/11/1811 - † Zelem 10/10/1865, landbouwer en herbergier, gehuwd met Ludovica Clemens, ° Zelem 06/07/1822.

Andere inwonenden:

Henricus Penné had dit huis in eigendom verworven door zijn huwelijk met Ludovica Clemens. (*)

Tot zover de volkstelling in de wijk het Dorp. Resultaat: 9 woningen en 64 inwoners (huis nr. 4 inbegrepen).