Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Bijlage 3: Overzicht van de beroepen
vermeld in het Register van de bevolking van de gemeente Zeelhem,
anno 1846 (met frequentie van vermelding (*)

Boerenknecht (18) Kleermaakster/Naaister Pastoor
Dagwerk(st)er (39) Koetsier Rentenier
Dienstbode (9) Kok Schaapsherder (3)
Gouvernante (Koe)meid (19) Schoenmaker
Handwerker (4) Koster Strodekker (2)
Herbergier(ster) (3) Landbouw(st)er (69) Timmerman
Hovenier Metselaar Timmermansgast (2)
Huiswerkster (34) Molenaar Veldwachter
Kardrijver Onderwijzer Zonder beroep (20)